White on white

Close view of a white iris, Hilliard, Ohio.